Nyheder fra Bylauget

Nybyggeri på marken mellem Koesmosevej, Kauslundevej og Thorsvej.

Lokaludvalget er blevet gjort opmærksom på, at der er planlagt et større nybyggeri på marken mellem Koesmosevej, Kauslundevej og Thorsvej.

 

I alt 34 rækkehuse. Se vedlagt skitse.

 Illustrationsplan

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand for lokaludvalget på 2127 3709.

 

Kauslunde Bylaug har sendt følgende til Vejdirektoratet som kommentar til den VVM-undersøgelse der i øjeblikket er i gang vedr. ny togforbindelse over Vestfyn:

 

Kommentar fra Kauslunde Bylaug.

Det skal sikres at tilslutningen af den nye banestrækning til den bestående linieføring øst for Kauslunde ikke tager kapacitet fra Kauslunde station. Der er i stedet behov for at få udvidet kapaciteten, så timedrift kan genindføres, f.eks. ved at der lægges 2 ekstra spor det sidste stykke ind til Middelfart.

Det er blevet anført fra Trafikstyrelsens side (Jan Albrecht på borgermødet i Ejby) at en bevarelse af Kauslunde Station kræver at den bliver brugt. Hertil må anføres at det ikke er et realistisk vurderingsgrundlag at bruge de nuværende passagertællinger på Kauslunde station til at vurdere stationens berettigelse idet stationen gennem flere år er blevet ”udsultet”, først ved indførelse af ventetid på 10-15 minutter i Ejby for en del af regionaltogene og senere med fjernelse af timedriften.

Da der var timedrift på stationen var det for mange en god mulighed at bruge toget til transport til og fra arbejde og uddannelsesinstitutioner mod øst og vest, men efter den tid er passagertallet på Kauslunde Station blevet væsentlig reduceret.

 

Argumenter for bevarelse af Kauslunde Station og dermed sikre en god togbetjening for beboerne i og omkring Kauslunde Stationsby

Etablering af timemodellen (med Fredericia og Odense som timemodelbyer) understreger behovet for gode forbindelser til disse to knudepunkter (timedrift og fast minuttal).

Tilskynde til og muliggøre brug af kollektiv trafik, også for beboerne i og omkring Kauslunde stationsby. (Citat fra Timemodellen: ”Målet er at den kollektive trafik skal løse det meste af den fremtidige transportvækst”)

Togtrafikken skal være en attraktiv og brugbar mulighed for pendlere mod øst og vest (timedrift og faste minuttal)

Fremme bosætningslysten i lokalområdet Gøre togkørsel attraktiv og konkurrencedygtig overfor privatbilisme

Sikre mulighed for opnåelse af de miljøgevinster der er ved at bruge kollektiv trafik

Login

Joomla Template - by Joomlage.com